بابک جهانبخش

38

بابک جهانبخش نوازندگی پیانو را از ۵ سالگی زیر نظر استاد آلمانی در مدرسه موسیقی آزاد شهر بوخوم آلمان آغاز نمود و بعد از پایان تحصیلات پدرش و بازگشت به ایران، علاقه خود را به موسیقی بیشتر دید و به صورت جدی تر موسیقی شرقی را دنبال کرد. اولین کسی که او را به خواننده شدن تشویق کرد مجتبی میرزاده آهنگساز قدیمی بود. او دوره‌های آموزشی جدید را طی کرد و در سال ۷۶ و در ۱۴ سالگی، مجوز رسمی خود را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در آن زمان با تأیید محمدعلی معلم همراه بود دریافت کرد و در همان سال یک کار را برای صدا و سیماضبط نمود.

آهنگهای بابک جهانبخش

بابک جهانبخشدوست دارم

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام دوست دارم

بابک جهانبخشدل سرد نشو از عشق

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام دل سرد نشو از عشق

بابک جهانبخشآتیشم بزن

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام آتیشم بزن

بابک جهانبخشعاشقم کن

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام عاشقم کن

بابک جهانبخشمن و بارون

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام من و بارون

بابک جهانبخشبی تو میمیرم

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام بی تو میمیرم

بابک جهانبخشتو چشمای منی

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام تو چشمای منی

بابک جهانبخشدریا

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام دریا

بابک جهانبخشاکسیژن (دمو)

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام اکسیژن (دمو)

بابک جهانبخشبرف

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام برف

بابک جهانبخشمن و سازم

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام من و سازم

بابک جهانبخشدیدنی شدی (رمیکس)

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام دیدنی شدی (رمیکس)

بابک جهانبخشدلتنگی

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام دلتنگی

بابک جهانبخشمدار بی قراری

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام مدار بی قراری

بابک جهانبخشصدای عشق

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام صدای عشق

بابک جهانبخشفراموش کردم

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام فراموش کردم

بابک جهانبخشدریا

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام دریا

بابک جهانبخشسکوت

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام سکوت

بابک جهانبخشتهران

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام تهران

بابک جهانبخشمثل همه

دانلود آهنگ بابک جهانبخش  به نام مثل همه

بابک جهانبخشبه کسی چه

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام به کسی چه

بابک جهانبخشاینا یعنی عشق

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام اینا یعنی عشق

بابک جهانبخشخواب

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام خواب

بابک جهانبخشیه ساعت فکر راحت

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام یه ساعت فکر راحت

بابک جهانبخشروزهای ابری

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام روزهای ابری

بابک جهانبخشمنظومه ی احساس

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام منظومه ی احساس

بابک جهانبخشکافه پاییز

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام کافه پاییز

بابک جهانبخشبوی عیدی

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام بوی عیدی

بابک جهانبخشدیوونه جان

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام دیوونه جان

بابک جهانبخش و رضا صادقیتو که حساسی

دانلود آهنگ بابک جهانبخش و رضا صادقی به نام تو که حساسی

بابک جهانبخشحوای من

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام حوای من

بابک جهانبخشپریزاد

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام پریزاد

بابک جهانبخشتو همونی که

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام تو همونی که

بابک جهانبخشتو اینجایی

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام تو اینجایی

بابک جهانبخشای وای

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام ای وای

بابک جهانبخشمن هستم

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام من هستم

بابک جهانبخششیدایی

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام شیدایی

بابک جهانبخشزیبای بی تاب

دانلود آهنگ بابک جهانبخش به نام  زیبای  بی تاب